Sekretariat

Aktualności

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

 

1 grudnia 2015 roku odbyła się uroczystość poświęcona patronom naszej szkoły. Rozpoczęła się od przemówienia Burmistrza Gostynina p. Pawła Kalinowskiego, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem w Woli Łąckiej. Modlitwę za zmarłych odmówił ksiądz proboszcz Bogusław Kwiatkowski.

Druga część uroczystości  odbyła się, tradycyjnie od 11 lat, w naszej szkole. Uczniowie przygotowani pod kierunkiem p. Jolanty Szymczak i p. Krzysztofa Sochackiego oraz innych nauczycieli zaprezentowali program słowno- muzyczny. Prowadzący akademię Zuzanna Jurewicz i Bartosz Fijałkowski odczytali Apel Poległych. W tym roku  głównym tematem akademii była „ Polska moja Ojczyzna” .  Piosenki i wiersze wykonali  uczniowie począwszy od III gimnazjum na przedszkolakach skończywszy. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy II zatańczyli „ Poloneza”.

Następnie głos zabrała pani Dyrektor Marzenna Kozłowska ,  która odczytała list od pani Minister Oświaty  Anny Zalewskiej, przysłany z okazji naszej uroczystości. Z przemówieniami do zebranych wystąpili : Wójt Gminy Gostynin p. Edmund Zieliński , asystent posła na Sejm RP Wojciecha Jasińskiego p. Maciej Bukowski, Burmist Gostynina p. Paweł Kalinowski, oraz Starosta Powiatu p. Tomasz Matuszewski.