Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2016/2017

Aktualności

  • Bądźmy godni ich pamięci

     1 grudnia to bardzo ważny dzień dla Szkoły Podstawowej w Emilianowie. Szczególnie w tym roku, bo przypada w 100-letnią rocznicę odzyskania Niepodległości. Od 8 lat nasza placówka z dumą nosi imię Bohaterów 1 grudnia 1939 r. jak co roku upamiętniliśmy ten dzień oddając hołd i składając kwiaty w miejscu kaźni bestialsko zamordowanych Bohaterów Woli Łąckiej.
     Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali swoje talenty w programie słowno-muzycznym, poświęconym wydarzeniom sprzed 79 lat.
W tym roku hasłem przewodnim były słowa „Bądźmy godni ich pamięci”, z dumą możemy powiedzieć, że nasza placówka wypełnia to zadanie – pamięta. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium, władz gminy, miasta, powiatu, Kombatanci, radni, sołtysi, rodzice, mieszkańcy Emilianowa i okolicznych wsi.

 

Read More

Obchody 76 rocznicy egzekucji w Woli Łąckiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 grudnia 2015 roku odbyła się uroczystość poświęcona patronom naszej szkoły. Rozpoczęła się od przemówienia Burmistrza Gostynina p. Pawła Kalinowskiego, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem w Woli Łąckiej. Modlitwę za zmarłych odmówił ksiądz proboszcz Bogusław Kwiatkowski.

Druga część uroczystości  odbyła się, tradycyjnie od 11 lat, w naszej szkole. Uczniowie przygotowani pod kierunkiem p. Jolanty Szymczak i p. Krzysztofa Sochackiego oraz innych nauczycieli zaprezentowali program słowno- muzyczny. Prowadzący akademię Zuzanna Jurewicz i Bartosz Fijałkowski odczytali Apel Poległych. W tym roku  głównym tematem akademii była „ Polska moja Ojczyzna” .  Piosenki i wiersze wykonali  uczniowie począwszy od III gimnazjum na przedszkolakach skończywszy. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy II zatańczyli „ Poloneza”.

Następnie głos zabrała pani Dyrektor Marzenna Kozłowska ,  która odczytała list od pani Minister Oświaty  Anny Zalewskiej, przysłany z okazji naszej uroczystości. Z przemówieniami do zebranych wystąpili : Wójt Gminy Gostynin p. Edmund Zieliński , asystent posła na Sejm RP Wojciecha Jasińskiego p. Maciej Bukowski, Burmist Gostynina p. Paweł Kalinowski, oraz Starosta Powiatu p. Tomasz Matuszewski.

 

 

,,Nie taki ze mnie mocarz" warsztaty na temat Dopalaczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopalacze niosą śmierć!!!

Narkotyki, ale również, a może przede wszystkim, dopalacze stały się obecnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia. Młodzież gimnazjalna szczególnie narażona jest na wiele pokus i okazji "do spróbowania". Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku przy współpracując z Gminą Gostynin 24 listopada zorganizowaliśmy w naszej szkole warsztaty dla uczniów gimnazjum pt. "Nie taki ze mnie mocarz". Warsztaty dla dwóch grup klas gimnazjalnych przeprowadził  trener Pracowni Doskonalenia Zawodowego Meritum z Krakowa.
Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzieli się: czym są dopalacze i co tak naprawdę znajduje się w ich składzie. W jaki sposób narkotyki i dopalacze oddziałowuję na organizm człowieka. Przedstawiony został mechanizm uzależnienia. podane zostały fakty i mity na temat narkotyków i dopalaczy. Uczniowie uczyli się także asertywnej odmowy. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem prezentacji i spotów reklamowych.

Wszystkich zainteresowanych w/w tematyką odsyłamy do materiałów na stronie:
http://www. dopalaczeinfo.pl

 

 

Ślubowanie pierwszoklasistów

 

 

 

 

 

 

 

19 listopada 2015 roku w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla uczniów klasy I. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939r w Emilianowie.

Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Samorządu Szkolnego, Małgorzata Krzewicka. Powitała ona zaproszonych gości, Inspektora Oświaty, panią Agatę Uczciwek, Panią Dyrektor, Marzennę Kozłowską, nauczycieli oraz rodziców i uczniów. Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swojej wychowawczyni  p. Anny Dryńkowskiej oraz p. Krzysztofa Sochackiego program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Wykazali się również znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na uczniów dokonała Pani Dyrektor ołówkiem wręczonym przez rodzica. Następnie dzieci otrzymały birety oraz upominki ufundowane przez Wójta Gminy Gostynin, uczniów klasy II i III oraz Samorząd Szkolny. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. 

 

 

Światowe Dni Młodzieży

 

 

 

 

 

 

  PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W POLSCE

Nasz kraj w lipcu 2016r. będzie gospodarzem Światowych Dni Młodzieży. Choć to bardzo ważne wydarzenie będzie miało miejsce za rok, to już teraz się do niego przygotowujemy. Zarówno dzieci jak i młodzież brali czynny udział w peregrynacji symboli ŚDM - Krzyża i Ikony w naszej Parafii. Potem zaś, kiedy opuszczały diecezję płocką, żegnali je poprzez udział w pielgrzymce do Rostkowa. Przypominijmy, że symbole te ofiarował młodzieży św. Jan Paweł II. W lipcu niektóre rodziny będą gościły w swoich domach. uczestników ŚDM z innych krajów.