Historia szkoły
Logowanie. Faza testowa dla nauczyciela.
Procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19
#SzkołaPamięta. 1 grudnia 1939 r.
Dzień Piżamy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Mistrzostwa powiatu i 3 m-ce drużyny
Pielgrzymka do Rostkowa
Ślubowanie
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.

Aktualności2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

sz emilianow2 sz emilianow1

 

W Emilianowie szkoła została założona w 1927 roku. Funkcjonowała wtedy jako czteroklasowa szkoła podstawowa. Po II wojnie światowej, ze względu na wzrastającą liczbę uczących się dzieci gospodarz ze Stefanowa przekazał własny budynek na potrzeby szkoły. W starym budynku uczyły się dzieci klas młodszych, a w przekazanym starsi uczniowie.
W roku 1950 szkoła uzyskuje status szkoły pełnej, siedmioklasowej.
W lutym 1976 roku, w głównym budynku wybucha pożar, który niszczy go całkowicie. Nauka mogła odbywać się w jednym budynku, w którym pozostają klasy: pierwsza, druga i trzecia. Pozostali uczniowie dojeżdżają do szkoły w Łącku lub w Gostyninie.
Od roku szkolnego 1979/80 systematycznie wzrasta liczba uczniów. Zmienia się struktura organizacyjna szkoły. W następnym roku szkolnym utworzone zostają klasy czwarta i piąta. Stały wzrost liczby uczniów powoduje ciasnotę i utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych. Ochotnicza Straż Pożarna w Stefanowie występuje z propozycją zamiany użytkowanych budynków. OSP przejmuje budynek szkolny, a swoją remizę przekazuje do adaptacji na szkołę. Władze szkolne wyrażają zgodę na zamianę lokali. Od tego momentu siedzibą szkoły zostaje Stefanów.
W latach 1982 - 1983 przeprowadzono remont kapitalny budynku. W następnym roku dobudowano dwie sale lekcyjne                 i przestronny korytarz oraz założono centralne ogrzewanie i doprowadzono wodę.
Od 1985 roku szkoła jest placówką o strukturze klas 0 - VIII. Liczba uczniów dochodzi do 150. W szkole wprowadzono system nauki na zmiany. Aby poprawić warunki nauczania szkoła wynajmuje od OSP budynek remizy i adaptuje go na potrzeby uczniów klas I - III.
W 1996 roku podjęto decyzję o kolejnej rozbudowie szkoły. Z dniem 21 czerwca rozpoczęto remont kapitalny obiektu, a od września dobudowę nowego skrzydła. W wyniku rozbudowy szkoła liczy obecnie 9 izb lekcyjnych. W roku szkolnym 1999/2000 obok Szkoły Podstawowej utworzono Oddział Zamiejscowy Gimnazjum w Białotarsku, który funkcjonował do czerwca 2003 roku.
Od września 2003 roku w Emilianowie utworzono Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 28 października 2010 odbyła się uroczystość związana z poświęceniem sztandaru i nadaniem imienia szkołom. Od tej chwili szkoły mają patrona i noszą nazwę: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie oraz Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r                 w Emilianowie. W lutym 2012r. przy ZSPiG został utworzony Punkt Przedszkolny.

W 2017r. szkoła będzie obchodzić jubileusz 90-lecia