Monitoring wizyjny
Szkoła pamięta - akcja MEN
Dzień Seniora 2019
Pamiętamy o bohaterach Naszej szkoły
Pasty i szczoteczki dla dzieci z Czadu
Świąteczna paczka 2018 r.
79. rocznica rozstrzelania w Woli Łąckiej
Niepodległa godz. 11.11
Wolność kocham i rozumiem wolności oddać nie umiem
Dzień Babci i Dziadka
Święto Szkoły - Wola Łącka
Dzień Dobrych Uczynków
Dzień Dobrych Uczynków
Święto Szkoły - Wola Łacka
Święto Szkoły - akademia
Akademia z okazji 11-listopada
Ślubowanie pierwszaków
Samolotowa wycieczka do Trójmiasta
Wycieczka nad morze

Aktualności

  • Dzien Seniora 2019
  • Bądźmy godni ich pamięci

Dzień Seniora 2019

 

Dzień Seniora to szczególne święto-święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są strażnikami tradycji, niosą ciepło i zrozumienie, kultywują stare obrzędy i zwyczaje.
25 października w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 1 Grudnia 1939 roku w Emilianowie seniorzy mieli okazję do wspólnego świętowania-
był poczęstunek, były występy artystyczne, moc ciepłych życzeń, a przede wszystkim był czas na rozmowę i integrację.      W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu seniorów. Organizatorami były szkoła podstawowa oraz biblioteka gminna filia w Emilianowie. W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Gostynin E. Zieliński, E. Tyszkiewicz - wiceprzewodnicząca Rady Gminy, kierownik GOPS-u M. Dołęga, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina K. Leśniewska, instruktor biblioteki powiatowej G. Staniszewska, G. Orzeł ze Starostwa Powiatowego, prezes ZNP S. Durma, prezes Sekcji Emerytów i Rencistów L. Boguszewska, dziekan, ks. R. Kruszewski, pracownicy bibliotek filialnych, sołtysi. Zaproszeni goście życzyli wszystkim Seniorom wiele zdrowia, tyleż samo miłości, ciepła, zrozumienia i szacunku wśród najbliższych, a każdy dzień niech dostarcza im radości, łask Bożych i uśmiechu na twarzy. Pogodny klimat w trakcie uroczystości zapewniała pięknie udekorowana sala w stylu kawiarnianym zaaranżowana przez panią Ewelinę Filińską oraz występy artystyczne uczniów ze szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Hanny Karwackiej. Uczestnicy spotkania mogli posłuchać koncertu w wykonaniu duetu Aleksandra Ziemińska wokal oraz Paweł Machała gitara, a następnie uczestniczyć w pokazie iluzji i magii. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc, wsparcie i przyczynili się do organizacji tego spotkania.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 Grudnia 1939 roku w Emilianowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu Filia w Emilianowie

Read More

     1 grudnia to bardzo ważny dzień dla Szkoły Podstawowej w Emilianowie. Szczególnie w tym roku, bo przypada w 100-letnią rocznicę odzyskania Niepodległości. Od 8 lat nasza placówka z dumą nosi imię Bohaterów 1 grudnia 1939 r. jak co roku upamiętniliśmy ten dzień oddając hołd i składając kwiaty w miejscu kaźni bestialsko zamordowanych Bohaterów Woli Łąckiej.
     Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali swoje talenty w programie słowno-muzycznym, poświęconym wydarzeniom sprzed 79 lat.
W tym roku hasłem przewodnim były słowa „Bądźmy godni ich pamięci”, z dumą możemy powiedzieć, że nasza placówka wypełnia to zadanie – pamięta. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium, władz gminy, miasta, powiatu, Kombatanci, radni, sołtysi, rodzice, mieszkańcy Emilianowa i okolicznych wsi.

 

Read More
Emilianów, dn. 25 maja 2018 r.
Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO
o zastosowaniu monitoringu wizyjnego
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie 
 
Na podstawie art. Art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000); art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996; art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018 poz. 967), oraz w powiązaniu z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L Nr 119, str. 1),
Dyrektor Szkoły informuje, że:
1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów 1 grudnia 1939 w Emilianowie, Stefanów 38, 09-500 Gostynin w celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, w szczególności poprzez utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zapewnieniem przez Dyrektora placówki bezpieczeństwa fizycznego uczniów i pracowników. Swoim zasięgiem obejmuje ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku szkoły oraz teren wokół placówki.
2. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.
3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.
4. Monitoring zastosowany w Szkole nie narusza to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.
5. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania.
6. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 5, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
7. Dyrektor Szkoły przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.
8. Dyrektor Szkoły oznaczył pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.
9. Dyrektor Szkoły uzgodnił z organem prowadzącym szkołę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 24-235-22-63, lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogram zebrań z rodzicami

w roku szk. 2019/2020

 

 

 

1.  12 września

2.  21 listopada

3.  30 stycznia - zebranie śródroczne

4.  14 maja

 

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 1700

 

 

 

Rada Rodziców ZSPiG w Emilianowie

 

 

Gudyś Magdalena - PRZEWODNICZĄCA

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dan Monika - ZASTĘPCA

 

Fijałkowska Katarzyna - SEKRETARZ

 

Zalewska Małgorzata - SKARBNIK