Plan lekcji
Szkoła pamięta - akcja MEN
Dzień Seniora 2019
Pamiętamy o bohaterach Naszej szkoły
Pasty i szczoteczki dla dzieci z Czadu
Świąteczna paczka 2018 r.
79. rocznica rozstrzelania w Woli Łąckiej
Niepodległa godz. 11.11
Wolność kocham i rozumiem wolności oddać nie umiem
Dzień Babci i Dziadka
Święto Szkoły - Wola Łącka
Dzień Dobrych Uczynków
Dzień Dobrych Uczynków
Święto Szkoły - Wola Łacka
Święto Szkoły - akademia
Akademia z okazji 11-listopada
Ślubowanie pierwszaków
Samolotowa wycieczka do Trójmiasta
Wycieczka nad morze

Aktualności

  • Dzien Seniora 2019
  • Bądźmy godni ich pamięci

Dzień Seniora 2019

 

Dzień Seniora to szczególne święto-święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są strażnikami tradycji, niosą ciepło i zrozumienie, kultywują stare obrzędy i zwyczaje.
25 października w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 1 Grudnia 1939 roku w Emilianowie seniorzy mieli okazję do wspólnego świętowania-
był poczęstunek, były występy artystyczne, moc ciepłych życzeń, a przede wszystkim był czas na rozmowę i integrację.      W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu seniorów. Organizatorami były szkoła podstawowa oraz biblioteka gminna filia w Emilianowie. W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Gostynin E. Zieliński, E. Tyszkiewicz - wiceprzewodnicząca Rady Gminy, kierownik GOPS-u M. Dołęga, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina K. Leśniewska, instruktor biblioteki powiatowej G. Staniszewska, G. Orzeł ze Starostwa Powiatowego, prezes ZNP S. Durma, prezes Sekcji Emerytów i Rencistów L. Boguszewska, dziekan, ks. R. Kruszewski, pracownicy bibliotek filialnych, sołtysi. Zaproszeni goście życzyli wszystkim Seniorom wiele zdrowia, tyleż samo miłości, ciepła, zrozumienia i szacunku wśród najbliższych, a każdy dzień niech dostarcza im radości, łask Bożych i uśmiechu na twarzy. Pogodny klimat w trakcie uroczystości zapewniała pięknie udekorowana sala w stylu kawiarnianym zaaranżowana przez panią Ewelinę Filińską oraz występy artystyczne uczniów ze szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Hanny Karwackiej. Uczestnicy spotkania mogli posłuchać koncertu w wykonaniu duetu Aleksandra Ziemińska wokal oraz Paweł Machała gitara, a następnie uczestniczyć w pokazie iluzji i magii. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc, wsparcie i przyczynili się do organizacji tego spotkania.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 Grudnia 1939 roku w Emilianowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu Filia w Emilianowie

Read More

     1 grudnia to bardzo ważny dzień dla Szkoły Podstawowej w Emilianowie. Szczególnie w tym roku, bo przypada w 100-letnią rocznicę odzyskania Niepodległości. Od 8 lat nasza placówka z dumą nosi imię Bohaterów 1 grudnia 1939 r. jak co roku upamiętniliśmy ten dzień oddając hołd i składając kwiaty w miejscu kaźni bestialsko zamordowanych Bohaterów Woli Łąckiej.
     Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali swoje talenty w programie słowno-muzycznym, poświęconym wydarzeniom sprzed 79 lat.
W tym roku hasłem przewodnim były słowa „Bądźmy godni ich pamięci”, z dumą możemy powiedzieć, że nasza placówka wypełnia to zadanie – pamięta. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium, władz gminy, miasta, powiatu, Kombatanci, radni, sołtysi, rodzice, mieszkańcy Emilianowa i okolicznych wsi.

 

Read More

1 grudnia 1939 roku w pobliskim lesie w Woli Łąckiej zginęli:
Burmistrz Miasta Gostynina
- Michał Jarmoliński
V-ce burmistrz
- Jerzy Kapturowski
Urzędnicy Magistratu
- Jerzy Kaszyński
- Stefan Jan Godzięba Dąbski
- Otton Rudziński

Księża
- ks. Antoni Dubas
- ks. Stanisław Krystosik
- ks. Kazimierz Stankiewicz
Nauczyciele
- Wacław Ciećwierz
- Józef Ozdowski
- Seweryn Stobnicki
- Bronisław Wiśniewski
Działacze społeczni i polityczni
- Antoni Krzewicki
- Jan Lewandowski
- Wacław Lewandowski
- Franciszek Nowakowski
- Kazimierz Zakrzewski
Kupcy i działacze żydowscy:
- Rafał Burak
- Chil-Majer Keller
- Jakub Leib Pińczewski
- Abram Zając

Oraz 4 osoby, które podczas ekshumacji przeprowadzonej 27 kwietnia 1945 roku nie zostały zidentyfikowane.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

sz emilianow2 sz emilianow1

 

W Emilianowie szkoła została założona w 1927 roku. Funkcjonowała wtedy jako czteroklasowa szkoła podstawowa. Po II wojnie światowej, ze względu na wzrastającą liczbę uczących się dzieci gospodarz ze Stefanowa przekazał własny budynek na potrzeby szkoły. W starym budynku uczyły się dzieci klas młodszych, a w przekazanym starsi uczniowie.
W roku 1950 szkoła uzyskuje status szkoły pełnej, siedmioklasowej.
W lutym 1976 roku, w głównym budynku wybucha pożar, który niszczy go całkowicie. Nauka mogła odbywać się w jednym budynku, w którym pozostają klasy: pierwsza, druga i trzecia. Pozostali uczniowie dojeżdżają do szkoły w Łącku lub w Gostyninie.
Od roku szkolnego 1979/80 systematycznie wzrasta liczba uczniów. Zmienia się struktura organizacyjna szkoły. W następnym roku szkolnym utworzone zostają klasy czwarta i piąta. Stały wzrost liczby uczniów powoduje ciasnotę i utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych. Ochotnicza Straż Pożarna w Stefanowie występuje z propozycją zamiany użytkowanych budynków. OSP przejmuje budynek szkolny, a swoją remizę przekazuje do adaptacji na szkołę. Władze szkolne wyrażają zgodę na zamianę lokali. Od tego momentu siedzibą szkoły zostaje Stefanów.
W latach 1982 - 1983 przeprowadzono remont kapitalny budynku. W następnym roku dobudowano dwie sale lekcyjne                 i przestronny korytarz oraz założono centralne ogrzewanie i doprowadzono wodę.
Od 1985 roku szkoła jest placówką o strukturze klas 0 - VIII. Liczba uczniów dochodzi do 150. W szkole wprowadzono system nauki na zmiany. Aby poprawić warunki nauczania szkoła wynajmuje od OSP budynek remizy i adaptuje go na potrzeby uczniów klas I - III.
W 1996 roku podjęto decyzję o kolejnej rozbudowie szkoły. Z dniem 21 czerwca rozpoczęto remont kapitalny obiektu, a od września dobudowę nowego skrzydła. W wyniku rozbudowy szkoła liczy obecnie 9 izb lekcyjnych. W roku szkolnym 1999/2000 obok Szkoły Podstawowej utworzono Oddział Zamiejscowy Gimnazjum w Białotarsku, który funkcjonował do czerwca 2003 roku.
Od września 2003 roku w Emilianowie utworzono Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 28 października 2010 odbyła się uroczystość związana z poświęceniem sztandaru i nadaniem imienia szkołom. Od tej chwili szkoły mają patrona i noszą nazwę: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie oraz Gimnazjum im. Bohaterów 1 grudnia 1939r                 w Emilianowie. W lutym 2012r. przy ZSPiG został utworzony Punkt Przedszkolny.

W 2017r. szkoła będzie obchodzić jubileusz 90-lecia