Karta zapisu na obiady
Logowanie. Faza testowa dla nauczyciela.
Procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19
#SzkołaPamięta. 1 grudnia 1939 r.
Dzień Piżamy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Mistrzostwa powiatu i 3 m-ce drużyny
Pielgrzymka do Rostkowa
Ślubowanie
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.

Aktualności2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

Emilianów dn.......................

Karta zapisu na obiady

 

Dokonuje zapisu mojego dziecka ...............................................   ....................

                                                        (imię i nazwisko ucznia)             (klasa)

na obiady w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie.

Zobowiązuję się uiszczać comiesięczną opłatę za obiad dziecka w terminie do dnia 15 każdego miesiąca w sekretariacie szkoły.

W przypadku ewentualnej rezygnacji z obiadu pisemnie poinformuję sekretariat szkoły w terminie 7 dni przed momentem rezygnacji.

 

....................................

                                                                                                                                              (podpis rodzica)