Karta zapisu na obiady

Aktualności

  • Bądźmy godni ich pamięci

     1 grudnia to bardzo ważny dzień dla Szkoły Podstawowej w Emilianowie. Szczególnie w tym roku, bo przypada w 100-letnią rocznicę odzyskania Niepodległości. Od 8 lat nasza placówka z dumą nosi imię Bohaterów 1 grudnia 1939 r. jak co roku upamiętniliśmy ten dzień oddając hołd i składając kwiaty w miejscu kaźni bestialsko zamordowanych Bohaterów Woli Łąckiej.
     Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali swoje talenty w programie słowno-muzycznym, poświęconym wydarzeniom sprzed 79 lat.
W tym roku hasłem przewodnim były słowa „Bądźmy godni ich pamięci”, z dumą możemy powiedzieć, że nasza placówka wypełnia to zadanie – pamięta. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium, władz gminy, miasta, powiatu, Kombatanci, radni, sołtysi, rodzice, mieszkańcy Emilianowa i okolicznych wsi.

 

Read More

Emilianów dn.......................

Karta zapisu na obiady

 

Dokonuje zapisu mojego dziecka ...............................................   ....................

                                                        (imię i nazwisko ucznia)             (klasa)

na obiady w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie.

Zobowiązuję się uiszczać comiesięczną opłatę za obiad dziecka w terminie do dnia 15 każdego miesiąca w sekretariacie szkoły.

W przypadku ewentualnej rezygnacji z obiadu pisemnie poinformuję sekretariat szkoły w terminie 7 dni przed momentem rezygnacji.

 

....................................

                                                                                                                                              (podpis rodzica)