Karta zapisu na obiady

Aktualności

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Emilianów dn.......................

Karta zapisu na obiady

 

Dokonuje zapisu mojego dziecka ...............................................   ....................

                                                        (imię i nazwisko ucznia)             (klasa)

na obiady w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie.

Zobowiązuję się uiszczać comiesięczną opłatę za obiad dziecka w terminie do dnia 15 każdego miesiąca w sekretariacie szkoły.

W przypadku ewentualnej rezygnacji z obiadu pisemnie poinformuję sekretariat szkoły w terminie 7 dni przed momentem rezygnacji.

 

....................................

                                                                                                                                              (podpis rodzica)