Karta zapisu dziecka do świetlicy
Logowanie. Faza testowa dla nauczyciela.
Procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19
#SzkołaPamięta. 1 grudnia 1939 r.
Dzień Piżamy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Mistrzostwa powiatu i 3 m-ce drużyny
Pielgrzymka do Rostkowa
Ślubowanie
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.

Aktualności2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

 

Dokonuje zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

 

Dane o uczniu:

1. Imię i nazwisko ucznia................................................

2. Klasa.....................

3. PESEL

4. Adres zamieszkania dziecka....................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Imiona i nazwiska rodziców.............................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Telefony kontaktowe do rodziców

1. Numer tel. do matki

2. Numer tel. do ojca

 

Dodatkowe informacje o dziecku np. stała choroba, wady rozwojowe dziecka, kalectwo itp......................................

..............................................................................................................................................................

W przypadku, gdy dziecko będzie odbierane wcześniej, prosimy o zgłoszenie tego faktu telenonicznie lub pisemnie wychowawcy lub do sekretariatu szkoły - numer tel. 24 235 22 63

 

 

.........................                                                                                                                           ....................................

       (Data)                                                                                                                                            (podpis rodzica)