Deklaracja uczestnictwa w dniach wolnych
Logowanie. Faza testowa dla nauczyciela.
Procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19
#SzkołaPamięta. 1 grudnia 1939 r.
Dzień Piżamy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Mistrzostwa powiatu i 3 m-ce drużyny
Pielgrzymka do Rostkowa
Ślubowanie
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.

Aktualności2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

Deklaracja uczestnictwa w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie

 

 

Zgłszam uczestnictwo mojej córki/syna     ........................................................................

w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w dniu/dniach     ...................................................

 

 

                                                                                                      ..............................................

                                                                                                                               podpis rodzica/prawnego opiekuna