CERTYFIKAT jakości oferowanych usług
Logowanie. Faza testowa dla nauczyciela.
Procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19
#SzkołaPamięta. 1 grudnia 1939 r.
Dzień Piżamy
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Mistrzostwa powiatu i 3 m-ce drużyny
Pielgrzymka do Rostkowa
Ślubowanie
Pamiętamy! 1 grudnia 1939 r.

Aktualności2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

      Pragnę poinformować wszystkich rodziców, że nasza szkoła w 2016 roku otrzymała CERTYFIKAT potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych nadany przez Europejskie Centrum Wspierania. Certyfikat został wydany na podstawie pozytywnych opinii uczniów i ich rodziców, za co serdecznie Państwu DZIĘKUJEMY.

 

Świadczy o tym jak ważna jest współpraca domu rodzinnego ze szkołą dla dobra nas wspólnego, czyli Państwa dzieci.

Cieszymy się i z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że , współpraca w naszej szkole oparta jest na:
- zasadzie partnerstwa, w której wszystkie podejmowane decyzje mają charakter wspólnie wynegocjowanego kompromisu,
- zasadzie pozytywnej motywacji, w której obie strony, a więc szkoła i rodzic wspólnie i dobrowolnie podejmują działania na rzecz dzieci,
- zasadzie jedności oddziaływań, która przypomina o konieczności realizowania przez szkołę i rodzinę zgodnych ze sobą celów wychowania,
- zasadzie wielostronnego przepływu informacji, w celu konfrontowania opinii o tym, co dzieje się w szkole i w domu dziecka,
zasadzie aktywnej i systematycznej współpracy, która mówi o potrzebie aktywnego i stałego zaangażowania się obu stron w wykonywanie zadań w ramach wzajemnego współdziałania.

 

Jeszcze raz dziękuję.
W imieniu całej Rady Pedagogicznej
M. Kozłowska